Zpráva o stavu

Chybí obrázky v adresáři - /var/www/clients/client0/web3/web/img_slider/other/index.php

Reklamní systémy

Digital signage

Společnost Synergis se také specializuje na instalaci a prodej zařízení pro Digital signage, které je trendem v oblasti informačních, navigačních a reklamních technologií.

Jedná se o použití digitálních obrazovek k prezentaci obrazového či multimediálního materiálu za účelem reklamy či předání informace.
Velkou výhodou takového způsobu komunikace je zejména v možnosti rychlé výměny obsahu, který je zobrazován. Ať už je zařízení využito jako prostředek inzerce, či jako informační panel sloužící k navigaci, je velmi výhodné pružně reagovat měnícím se obsahem na danou situaci a obsah například přizpůsobit tak, aby oslovoval určitou cílovou skupinu lidí, která v daný moment převládá v celém okruhu pozorovatelů. Díky dotykovým panelům získává digital signage interaktivní formu a v oblasti reklamy jimi lze upoutat pozornost a nabídnout určitým zákazníkům přesně to, co chtějí. Výhodou těchto informačních a navigačních systémů je zejména jejich přehlednost, rychlost, přesnost, názornost a samozřejmě i neomezené množství předávaných informací.

Kde se používá
Oblasti využití digital signage jsou následující:
• pěší zóny
• obchodní prostory
• kulturní instituce
• nemocnice
• gastronomické provozy
• vzdělávací centra
• sportovní plochy

Zobrazovací média
K zobrazení digital signage slouží:
• LCD či LED panely
• plazmové obrazovky
• projektory
• informační kiosky
• videostěny

Trendem jsou zejména interaktivní dotykové displeje, které může jednotlivec sám ovládat. Interaktivní forma mnohem snáze přitáhne divákovu pozornost a divák se interaktivní formou sám nasměruje na potřebné informace.

SW řešení
Řídící software zařízení slouží ke kontrole nad zobrazovacími zařízeními, pomocí něj můžete upravovat obsah, ale i ovládat zobrazovací zařízení na dálku, což značně usnadňuje provoz celého systému.

Výhody pro klienta
Hlavní výhody digital signage jsou:
• ovlivnění zákazníků přímo v místě nákupu
• okamžitá výměna obsahu
• poutavý prvek
• možnost zobrazení videa s multimediálního obsahu
• možnost vzdálené správy