Zpráva o stavu

Chybí obrázky v adresáři - /var/www/clients/client0/web3/web/img_slider/other/index.php

Elektroinstalace

Zajistíme vám realizaci silnoproudých a slaboproudých rozvodů nízkého napětí s ohledem na bezpečnost, spolehlivost, hospodárnost a estetický vzhled. Veškeré podklady vám dodáme v papírové či elektronické podobě v rozsahu potřebném pro realizaci projektu.

Silnoproudé instalace

Zpracujeme vám projekty silnoproudých rozvodů nízkého napětí v následujících profesních zaměřeních: domovní elektroinstalace, umělé osvětlení, rozvody technologických zařízení, nouzové osvětlení, uzemnění, ochrana před bleskem.

Slaboproudé instalace

V oblasti slaboproudé instalace navrhneme rozvody, regulaci, měření a vypracujeme vám dokumentaci pro inteligentní i klasickou elektroinstalaci.

Také můžete využít našich dalších služeb: elektronické zabezpečovací systémy (EZS), kamerové systémy CCTV, elektrická požární signalizace (EPS), strukturovaná kabeláž, docházkové systémy, hlasové a komunikační systémy, audio a video technika, datové přípojky, digital signage a zařízení pro měření a regulaci (MaR).

Elektronický zabezpečovací systém (EZS)

Systémy EZS jsou elektronickými zařízeními, zajišťujícími ochranu objektů před vniknutím cizích osob. Zařízení toto vniknutí detekuje na základě následujících principů zaznamenáním:

  • průniku násilným otevřením oken či dveří
  • pohybu v hlídané zóně
  • porušení obvodové konstrukce

Na základě těchto informací vyhodnotí systém situaci a zpravidla vyhlásí poplach a současně je odeslána SMS zpráva jednak majiteli, případně také bezpečnostním složkám.

Elektronická požární signalizace (EPS)

EPS je elektronickým zařízením, které signalizuje a varuje před možnými požáry. Funguje podobným způsobem jako elektronický zabezpečovací systém. Pomocí detektorů odešle signál do ústředny, která ho poté vyhodnotí. Ústředna může být jak s obsluhou, nebo samoobslužná, kdy je jednotka požární ochrany přivolána pomocí zařízení dálkového přenosu.

Momentálně si můžete vybrat z těchto druhů instalací požárních signalizací:

  • Jednostupňová (připojení několika detektorů na jednu ústřednu)
  • Vícestupňová (obsahuje hlavní a několik vedlejších ústředen, na které jsou připojeny detektory)
  • EPS s kolektivní adresací (ústředna rozpozná, z které linky bylo odesláno hlášení o požáru, nezjistí však přesně od kterého hlásiče)
  • EPS s individuální adresací (ústředna identifikuje stavy jednotlivých hlásičů a zjistí, od kterého hlásiče přišel signál)